Partnerstwo    Produkty    Upowszechnianie    Linki    Kontakt   

O projekcie

Certified VET trainer in the construction sector (CertiVET 2014-1-PL01-KA202-003624) realizowany jest w okresie od 1.09.2014 do 31.08.2016 w międzynarodowym konsorcjum złożonym z 5 europejskich instytucji zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe, rozwój krajowych systemów kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla rynku pracy i sektora budowlanego oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych wspieranych treściami e-learning: ITeE -PIB – koordynator projektu, Uniwersytetem Galati (Rumunia), Związkiem Zawodowym Budowlani (Polska), Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (Polska) oraz CCCA-BTP (Francja). Wszystkie podjęte w projekcie działania będą poświęcone pogłębianiu współpracy między światem edukacji a światem pracy zawodowej i zbliżaniu ich do siebie celem rozwiązania problemu niedoboru kwalifikacji, z którym obecnie borykamy się w Europie.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu szkoleń i certyfikacji kwalifikacji trenerów branży budowlanej nabytych w edukacji pozaformalnej i nieformalnym uczeniu się poprzez doświadczenie w pracy, w oparciu o uzgodniony opis standardu kompetencji zawodowych oraz wymagania europejskiej normy dotyczącej certyfikacji personelu ISO/IEC 17024:2012. Projekt wykorzystuje europejskie instrumenty i dobre praktyki na rzecz mobilności, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się oraz zapewniania jakości kwalifikacji, w tym dotyczące: EQF/NQF, ECVET, EQAVET.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.