Home    Partnerstwo    Produkty    Upowszechnianie    Linki    Kontakt   

Produkty

Realizacja działań przewidzianych w projekcie CertiVET przyczyni się do uzyskania zaplanowanych rezultatów/produktów:

  • Analiza porównawcza istniejących profili, zadań i standardów kompetencji bądź innych równoważnych dokumentów dotyczących trenerów w kształceniu i szkoleniu zawodowym w branży budowlanej w oparciu o monterów systemów suchej zabudowy w Polsce.Download
  • Analiza porównawcza modeli certyfikacji i walidacji dla trenera kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej.Download
  • Standard kompetencji zawodowych dla trenera VET w branży budowlanej.Download
  • Modułowy program szkolenia dla trenerów VET branży budowlanej. Program modułowy  Poradnik dla ucznia
  • Platforma e-learning wspomagająca kształtowanie kompetencji trenerów VET w branży budowlanej. https://www.certivet.ugal.ro/  (login: student_pl  hasło: Student=POL1)
  • Raporty z pilotażowego testowania rezultatów.
  • Publikacja. Download