Home    Partnership    Products    Dissemination    Additional links    Contact   

Dissemination


Project leaflet EN
Project leaflet PLConference
Certified VET trainer in the construction sector - CertiVET
Warsaw 01.07.2016 r.

Presentations: Prima întâlnire a proiectului CertiVET

La prima reuniune în cadrul proiectului Erasmus+ "CertiVet - Formator certificat în domeniul construcțiilor" a avut loc în perioada 13-14 octombrie 2014 la Institutul deTehnologii Durabile - Institutul Național de Cercetare din Radom. Agenda

Au fost prezenți următorii reprezentanți din partea organizațiilor partenere:
  • ITeE-PIB, PL - Coordonator de proiect: Katarzyna Slawinska - manager de proiect, Krzysztof Symela - șef al departamentul Pedagogia muncii al Centrului de Economii Inovatoare
  • Universitatea Dunarea de Jos din Galati, RO - Emilia Pecheanu, Adina Cocu
  • CCCA-BTP, FR - Marek Lawinski, Bruno Oldani
  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, PL - Waldemar Mazan, Krzysztof Baranowski
  • Związek Zawodowy Budowlani, PL - Jakub Kus
Prima întâlnire a fost un bun prilej pentru parteneri de a se cunoaște și de a discuta despre ansamblul proiectului și despre organizarea activităților viitoare.

Pentru a se cunoaște mai bine, partenerii au prezentat informații despre compania / organizația pe care o reprezintă.

La început a fost introdusă și explicată partenerilor idea generală a proiectului, ceea ce a inclus și calendarul și rezultatele planificate. De asemenea au fost prezentate și discutate aspectele legate de standardele existente în domeniul construcțiilor. Apoi au fost prezentate scopul principal și obiectivele specifice ale proiectului, precum și obiectivele și prioritățile programului Erasmus+.Presentations
A doua întâlnire transnațională în cadrul proiectului CertiVET

Gazda celei de a doua reuniuni a fost partenerul francez, CCCA-BTP în perioada 10-11 iunie 2015.Agenda

Scopul principal al întâlnirii a fost acela de a prezenta stadiul actual al standardelor existente în domeniul construcțiilor de către toate instituțiile partenere. Partenerii individuali au prezentat rezultatele studiilor naționale care reglementează următoarele aspecte:
  • studii efectuate de fiecare instituție,
  • informații cu privire la sistemul de formare modular în fiecare țară (exemple de bune practici),
  • standarde de calificare / competențe profesionale pentru ocupația de formator în fiecare țară.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate strategia de diseminare a rezultatelor proiectului, precum și problemele legate de informații generale și financiare în ceea ce privește pregătirea raportului de progres.

Presentations
A treia reuniune a partenerilor - Galați

Cea de a treia reuniune din cadrul proiectului a avut loc la Universitatea " Dunărea de Jos " din Galați , în România, în perioada 11-12 aprilie 2016. Agenda

Reuniunea a început cu prezentarea participanților: Emilia Pecheanu, Adina Cocu, Adrian Istrate, Mihai Vlase. Jakub Kus, Barbara Palka, Krzysztof Baranowski, Waldemar Mazan, PaolaBolognini, Pierre Touillon, Katarzyna Sławińska and Małgorzata Sołtysiak.
Apoi s-a făcut o trecere în revistă a tuturor rezultatelor proiectului. Partenerii români au prezentat e - platforma cu materiale suport pentru formatori VET în sectorul construcțiilor. S-a pus accentul pe seminariile de prezentare si diseminare a proiectului organizate de fiecare partener. Coordonatorul a prezentat un rezumat al evenimentului. Partenerii au discutat despre raportul etapei pilot de implementare.
După două zile de discuții gazdele au pregătit o surpriză pentru parteneri: o plimbare cu vaporașul pe Dunăre.Presentations