Partnership    Products    Dissemination    Additional links    Contact   

About project

Proiectul „Certificarea formatorilor VET în sectorul construcțiilor” (CertiVET - 2014-1-PL01-KA202-003624) din cadrul programului Erasmus+ se desfasoara în perioada 2014 și 2016, într-un consorțiu european format din 5 instituții implicate în învățământul profesional și de formare, in dezvoltarea sistemelor de calificare naționala și a competențelor profesionale pentru piața forței de muncă direcționată către sectorul de construcții, în conformitate cu oportunitatile de e-learning. Institutiile participante in cadrul proiectului sunt: „Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy” (ITeE-PIB) – director de proiect din Polonia, „Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości” (KbiN) si „Związek Zawodowy Budowlani" (ZZB) in calitate de parteneri din Polonia, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati (UDJG) partener din Romania, „Comite de Concertation și de coordonare de l 'apprentissage du Batiment et des Travaux Publi” (CSCCCA-BTP) partener din Franta.

Rezultatele proiectului includ un pachet educational inovativ adaptat la nevoile diferitelor forme de pregătire, în special la căile nonformale și informale de îmbunătățire a competențelor formatorilor profesionali. Acest pachet educational este proiectat pentru formatorii din domeniul construcțiilor, care sunt specializati in tehnologia sistemelor de gips-carton de interior (TIDS). Pachetul educational va permite auto-învățarea și îmbunătățirea abilităților la locul de muncă, va face posibila auto-învățarea în momentul convenabil de timpales de utilizator și va sprijini persoanele care il folosesc în îndeplinirea sarcinilor profesionale. Proiectul va fi orientat spre realizarea următoarelor obiective principale:
- Crearea un set eficient de norme de competență pentru formatorii VET în TIDS, bazat pe cooperarea dintre experții din țările partenere și pe cercetarea nevoilor pietei forței de muncă,
- Elaborarea unui set de proceduri pentru validarea competenței, bazate pe soluții legate de sistemul ECVET, precum și materialele de instruire pentru formatori VET în sectorul construcțiilor
- Crearea unui set de instrumente software capabile de a pune în practică procedurile de validare a competentelor și calificarilor create anterior în cadrul proiectului
- Integrarea rezultatelor muncii într-un model consistent de certificare a calificarilor, care vor fi evaluate și certificate în țările partenerilor

Partenerii din proiect vor cerceta în sistemele educationale din țările lor, modul cum se desfășoară validarea formatorilor VET din sectorul construcțiilor. Acesta va fi un punct de referință pentru descrierea validării și a modelului de certificare (în conformitate cu cerințele ISO / IEC 17024: 2012 "Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele care realizeaza certificarea persoanelor"), incluzand studii de cercetare naționale pe această temă.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.